قاطی پاطی : بدون عنوان | بلاگ

قاطی پاطی : بدون عنوان

تعرفه تبلیغات در سایتدلـت تـنگ یـک نـفر کـه بـاشد،
تـمام تـلاشت را هـم کـه بـکنی تـا خـوش بـگذرد،
و لـحظه ای فـراموشش کـنی،
فـایده نـدارد....
تـو دلـت تـنگ اسـت!
دلـت بـرای هـمان یـک نـفر تـنگ اسـت!
تـا نـیاید.... تـا نـباشد....
هـیچ چـیز درسـت نـمی شـود....!...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 26 مهر 1395 ساعت: 7:52